top of page

Hållbara inköp

Vad är egentligen hållbart?

Vårat medias största styrkor är hur länge en produkt varar hos mottagaren där den genomsnittliga produkten varar i över sex månader hos mottagaren. Men det kräver att man gör genomtänkta inköp med fokus på hållbarhet för att få maximal effekt och tyvärr är många profilprodukter är av så pass dålig kvalitet att de slängs redan innan de använts en enda gång.


Gör vi arbetet rätt lever produkterna länge och kan i bästa fall ersätta annan typ av konsumtion.Livslängd på produkterna är av högsta relevans, tillsammans med kvalitet. En produkt i sig behöver dock inte vara hållbar enbart genom att vara miljösmart tillverkad, den behöver fortfarande fylla sitt syfte och vara en för mottagaren användbar produkt.


Hållbarhet i sig kan ibland upplevas som ett lite oklart begrepp. Ofta utgår man ifrån olika typer av certifierade märkningar som exempelvis Fairtrade eller GOTS, men det sociala arbetet runt i kring är minst lika viktigt.


-Vi ser tydligt att slit och släng-tänket avtagit rejält under de senaste åren. Jag tror anledningen till detta är den ökade medvetenheten hos gemene man, vilket i sin tur fått företag att faktiskt tänka om.

Under många år har många företag haft ganska gedigna miljöpolicys men det är inte alltid dessa följs när det kommer till inköp där ibland pris i slutändan är det enda intressanta. Den typen av greenwashing ser vi mindre av idag och det är vi jätteglada över, säger Jörgen Wikström, VD, Z-Profil.


Våra tre bästa tips för hållbara inköp

  • Se till att produkterna är funktionella och användbara. Produkter som inte används alls har allra störst negativ miljöpåverkan.

  • Satsa på produkter av hög kvalité med lång livslängd, köp färre men bättre, ifall budget inte räcker till.

  • Ha en strategi för hur produkterna ska användas, innan ni köper in produkterna.94 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page