top of page

Miljö & kvalitetssäkrat

Z-Profil är idag ett av få bolag i vår bransch som uppfyller kraven och är certifierade för ISO9001 och 140001. Detta är för oss en självklarhet och en förutsättning i vår resa att bli Sveriges bästa och mest ansedda företag i vårt område.


Vi hade under föregående vecka tillsammans med C1 Certification vår årliga revision av vårat miljö och kvalitetsledningssystem där vi under en heldag tillsammans med en extern revisor gick igenom alla våra processer. Dagens revisionsområde var företagets alla kärnprocesser kopplat till vårt ledningssystem där vi beskriver hur vi styr alla delar av vår verksamhet kopplat till rutiner, policys och arbetssätt tillsammans med de modeller vi jobbar med kring avvikelser och ständiga förbättringar.


Då vi inte har någon egen produktion är det av allra största vikt att vi arbetar med de bästa leverantörerna. Detta för att säkra både kvalité, miljö, hållbarhet och i slutändan vår leveranssäkerhet. Vi har under en längre period lagt ner mycket tid för att utveckla våra metoder för leverantörsutvärderingar som säkerställer att våra samarbetspartners uppnår våra högt satta krav. Det tillsammans med kundundersökningar är mycket bidragande till att vi ständigt kan utveckla vårt erbjudande så att våra tjänster alltid är nytänkande och relevanta.


Det konstaterades av revisorn att vårt ledningssystem, vårt sätt att arbeta och hur vi jobbar med korrigerande åtgärder ligger på en anmärkningsvärt hög nivå. Lite extra beröm gavs också till våra medarbetarnas engagemang, våra SMARTA mål och hur detta har bidragit till ökad lönsamhet.


Vi har pratat med Jörgen Wikström, VD på Z-Profil som berättar mer om vikten av vårat hållbarhetsarbete.


Varför är Z-Profil ISO-certifierade?

- Vi är ISO-certifierade för att höja nivån på alla delar av vårt företag och säkra att vi jobbar på rätt sätt för att vi skall vara en trygg och hållbar leverantör och arbetsgivare. Hållbarhet är en av de mest centrala frågorna i vår bransch just nu och det är viktigt att vi tar ansvar för vår påverkan på miljön. Vi tror att vi kan göra en skillnad genom att erbjuda produkter och lösningar som både är funktionella och hållbara.


Samtidigt är det också viktigt att vi håller oss kreativa och innovativa i vårt arbete.

Vi vill ständigt utveckla nya och bättre sätt att hjälpa våra kunder. Vi tror också detta skapar ett större användande av våra produkter som i slutändan är det viktigaste, att prylarna används!


Hur hjälper det våra kunder?

- Att vi på Z-Profil är certifierade gör att våra kunder kan lita på oss och det samarbete vi har. Det gör också att vi tillsammans kan utvecklas och skapa ännu bättre produktmedia imorgon! Våra kunder har mycket att göra i sitt egna vardagliga arbete och dessutom så står hållbarhet i fokus hos många företag.


Hur ser du på framtiden när det kommer till miljö- och kvalitetsarbete?

- För oss är det här en fråga om vårt egna existensberättigande. Idag måste du ha koll på din verksamhet både för klimatets skull men också för att i vår konkurrens-situation finns inget annat än att ständigt vara på tårna. För oss har bara denna resa börjat och vi uppmanar fler kollegor i branschen att ansluta, samt fler kunder att börja kräva detta av vald leverantör.


Vid summeringen av revisionen avslutade revisorn mötet genom att säga "Erat sätt att tänka i processerna är anmärkningsvärt häftigt". Det tolkar vi som ett gott tecken att vi är på rätt väg!


Vill du läsa mer om vårat hållbarhetsarbete? Klicka här!
281 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page