Skattefri Coronagåva

Förra året slopades tillfälliga förmånsbeskattningar för gåvor till anställda upp till ett värde på

1 000 kronor per anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även i år och till 2021 har beloppsgränsen samtidigt fördubblats till 2 000 kr, detta blir alltså det nya värdet på en gåva som arbetsgivare i Sverige kan ge till en anställd utan skattekonsekvenser, inte heller blir det några sociala avgifter för arbetsgivaren att betala.


Denna gåva är en skattefri gåva som utöver de redan existerande, lagreglerade skattefria gåvorna så som julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva.


Titta in våra tips på sommargåvor här eller kontakta oss för att få tips på hur just du kan premiera din personal!

Läs mer om regler kring Coronagåvan 2021 hos Regeringen här.

215 visningar

Senaste inlägg

Visa alla