Z-Profil rekryterar toppsäljare från leverantörsledet

Z-Profil förstärker sitt lagbygge med ytterligare en stjärnspelare, och vi fortsätter att rusta för framtiden för att möta den ökande efterfrågan från kunderna som ökat i och med de stora industrisatsningarna i norra Sverige och finns nu både i Umeå och Skellefteå.


Magnus Meijer anställs som säljande projektledare och har under 6 år på Texstar som etablerat sig som en stor aktör inom kategorin arbetskläder där Magnus haft en nyckelroll i den snabba uppbyggnaden av bolaget till en betydande aktör i leverantörsledet.


Magnus är en otroligt kompetent och omtyckt säljare som legat högt på vår önskelista och därför känns det otroligt tillfredställande att knyta Magnus till vår tillväxtresa med den rutin han tillför vår säljkår säger Jörgen Wikström VD på Z-Profil.


Magnus kommer att utgå från Skellefteå-kontoret men arbeta med ett bredare distrikt i och med våra nya tjänsteutbud där vi ser ett tydligt behov på marknaden, säger Gustav Boström Platschef på Z-Profil i Skellefteå


Z-Profil fortsätter expandera och har sedan sammanslagningen och förvärvet i Skellefteå i början 2021 och kommer anställa fler under hösten 2021.


Vi har vuxit oss ännu starka i synnerhet mot industrin och större företag där vi idag driver en av branschens största och mest omfattande helhetslösningar inom produktmedia, där vi samtidigt utvecklat nya lösningar och affärsmodeller som kommer ge lönsamhet till våra kunder, avslutar Jörgen Wikström VD för koncernen Z-Profil AB.

659 visningar

Senaste inlägg

Visa alla