top of page

Hållbarhet.

Vi vill öka slutvärdet för dig som kund så mycket som möjligt samtidigt som vi sänker klimatavtrycket på människa och planet så mycket som det bara går.

 

Vi tror att hållbara lösningar som sparar på planetens resurser är den enda vägen till långsiktig lönsamhet och vårt existensberättigande. Detta tillsammans med schyssta villkor för alla berörda människor i vår produktionskedja. Det skapar kundnytta, mervärde & lönsamhet för våra kunder.

Bomullsväxt
Bionic Finish Eco-certifikat profilkläder

Miljö.

Vårt hållbarhetsarbete.

Alla processer i vår verksamhet styrs av ett uttalat miljöfokus. Vår vision är att vara en ledande aktör i branschen som utmanar normer och bidrar till att utveckla branchen.

 

Vi är är ISO 14001-certifierade.

Det innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Våra leverantörer.

Vi samarbetar med branschens bästa leverantörer med en strävan att tillsammans minska hela branschens miljöavtryck. Våra 20 största leverantörer utvärderas årligen utifrån ett antal utvalda kriterier, bland annat hållbarhetsperspektiv.

För att säkerställa maximal hållbarhet i leverantörskedjan strävar vi efter att fokusera våra inköp hos dessa leverantörer.

Kvalitet.

Vårt kvalitetsarbete.

Genom det ledningssystem vi arbetar efter ser vi till att skapa goda förutsättningar grundade på en välarbetad kvalitetspolicy.

Med ständig fokus på förbättring lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling för att skapa maximal kundnöjdhet.

Vi är ISO 9001-certifierade.

Det innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.

Genomgående kvalitet.

Vi ska marknadsföra idéer och produkter som svarar mot våra kunders förväntningar på såväl produktegenskaper, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Rätt kvalitet når vi genom att hela tiden arbeta med att utveckla vårt kvalitet och ledningssystem och styr mot långsiktiga mål.

Genom att aktivt utvärdera och åtgära avvikelser i våra flöden utmanar vi oss själva och säkerställer att tidigare misstag inte upprepas.

Bomullströja profilkläder

Socialt.

Vårt sociala arbete.

Att vara med och bidra till samhällsnytta ur ett socialt och etiskt perspektiv är djupt förankrat i vår företagskultur.

Vi samarbetar idag löpande med:

  • Uttervägens Hjältar som består av 6 aktiva människor med olika funktionsvariationer. Hjältarna bor på Uttervägen som är en gruppbostad i Umeå. Vårt stöd till dem består i engagemang i form av tid, kläder och utrustning, men också genom att en av de boende arbetar hos oss en dag i veckan.

  • Umeå och Skellefteå Stadsmission som verkar för att skapa ett mänskligare samhälle med kärlek, värme och trygghet. Vårt stöd till dem består av klädesplagg som vi skänker löpande så att de kan dela ut till de mer behövande.

Vår uppförendekod bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta gör att vi kan vara säkra på att våra produkter är tillverkade under goda förhållanden.

Miljö Skog

Ledarskap - Kunskap - Trygghet - Engagemang

bottom of page